Kvinner er en minoritet på treningssentrene. Det har Fitness Xpress ønsket å gjøre noe med ved å opprette egne jenteavdelinger på sine sentre.

At det finnes flere menn enn kvinner på treningssentrene er en kjensgjerning. På Fitness Xpress Storo er eksempelvis kun en drøy tredjedel av medlemmene kvinner. Mange kvinner trener ikke tradisjonell vekttrening slik som mennene, og kan i tillegg oppleve det som litt skummelt og ukomfortabelt å trene på sentre med mange andre tilstede.

Det er en terskel Fitness Xpress håper å senke ved å kunne tilby egne jenteavdelinger. I dag finnes det på både Storo og Bislet, og etter hvert vil også det nye senteret på Vålerenga følge etter.

– Hensikten er å skape et lavterskeltilbud til de kvinnene som kanskje ikke føler seg like komfortable på et treningssenter, sier Anna Rubell på Fitness Xpress Storo.

En fin start
Anna forteller at de får mange positive tilbakemeldinger fra kundene på jenteavdelingen, og merker seg også en trend i bruken av den.

– Mange av kvinnene begynner på jenteavdelingen, men trekker etter hvert ut i resten av senteret når de blir mer komfortable. Samtidig har vi også mange kvinner som synes det er helt greit å gå rett ut i senteret, sier hun.

Det er med andre ord ikke meningen å gjemme bort kvinnene, snarere tvert imot. Det handler i stedet om å gi et tilbud til alle, og ikke minst nå målsettingen om å ha like mange medlemmer av hvert kjønn.

Multifunksjonell trening
I jenteavdelingen er det lagt vekt på multifunksjonell trening, og apparater som kan brukes til å trene så mye som mulig på et lite, avgrenset område.

– Du finner for eksempel en Smith-maskin, kettlebells, slynger, hantler, strikk og gode muligheter for uttøying, avslutter Anna.

Tren 2 for 1 – betal kun 140,- pr
stk første treningsmåned