Kroppen er utrolig tilpasningsdyktig, og tilpasser seg fort den belastningen den blir utsatt for. Her får du tips for god progresjon i stykretrening.

Progresjon

Likevel er det få av oss som er supermennesker og man bør vise aktsomhet, spesielt når man er fersk innenfor styrketrening. Hvor ofte, hvor tung og eventuelt hva man gjør bør tilpasses hver enkelt sin treningserfaring og treningstilstand. Å ignorere prinsippene om progresjon og individuell tilpasning kan føre til en rekke problemer, både akutt og på lengre sikt.

For mye, for fort er oppskriften på skader, og skader vil naturlig aldri være gunstig med tanke på fremgang. Å starte med en tilvenningsperiode er ikke snakk om å trene uten mål og mening, men om å investere noen få uker på veien mot gode resultater. Samtidig som det å starte fornuftig er viktig, må man være oppmerksom på at treningen ikke forblir for komfortabel. Å bli sittende fast i komfortsonen er sannsynligvis en av de vanligste årsakene til stagnasjon. Belastningen må stadig økes dersom man ønsker å opprettholde fremgang.

Finn riktig belastning

Etter en tilvenningsfase hvor man fokuserer på teknikk og tilvenning blir det viktig at belastningen er stor nok/riktig i forhold til hva man ønsker å oppnå. Stadig flere «tørr» å trene tungt, men fortsatt er det mye trening som utføres med alt for lett belastning. En enkel retningslinje å følge er at dersom man er i stand til å utføre mer enn 12-15 repetisjoner med en gitt belastning, er belastningen for lett.

Under gitte betingelser kan også trening med lettere belastning være effektivt, men området 4-12 repetisjoner (65-90 % 1RM) er nok mest effektivt for mosjonister. Det er vanlig å skille mellom trening for maksimal styrke og muskelvekst, hvor man i førstnevnte trener i nedre sjikt (4-6rep), og ligger noe høyere når man trener for muskelvekst. Å gi en eksakt mal for hvordan treningen skal gjennomføres er praktisk talt umulig. Det avhenger av både treningsnivå og mål med styrketreningen.

Ta kontakt med en av våre trenere for å få riktig veiledning i treningen din. Da kan målet ditt nås på en trygg og effektiv måte.